Acil Durum Eylem Planı

Acil durum eylem planı; Hayat gündelik seyrinde devam ederken meydana gelebilecek olan yangın, doğal afet, kimyasal veya basınçlı kapların patlama olasılıkları, terör saldırıları ve sabotaj gibi durumlarda iş yerindeki personellerin alması gereken birtakım tedbir zincirleri bulunmaktadır. Bu tedbir zincirinde hangi konuların yer aldığı, tedbirlerin anlatılması, planlanması ve gerekli görülen

İşe Giriş Sağlık Raporu

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasına göre işveren işe girişlerde ve iş değişikliğinde işin yapısına, sektöre ve çalışma ortamına göre iş yeri hekiminin uygun gördüğü sağlık tetkiklerini yaptırmak ile yükümlüdür. AKAY OSGB olarak firmanızın  merkezinde işe giriş sağlık raporu iş yeri hekimlerimiz ile, sağlık tetkiklerini mobil sağlık hizmetleri

Misyonumuz-Vizyonumuz

MİSYONUMUZMüşterilerimizin sürdürülebilir bir kalkınma gerçekleştirmesine katkı sağlamak. İş Güvenliği bilincini yaygınlaştırmak, sağlıklı & güvenli işletme ve yönetimlerin oluşturulmasına katkıda bulunmak. Verdiği hizmetlerde müşterilere olan katkısını maksimum seviyede tutmak. Hizmet verdiği firmalara önce iş güvenliği ilkesinin yerleştirilmesini sağlamak. VİZYONUMUZ Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerle, uzun vadeli çözüm ortaklığına dayanan ilişkiler kurarak, güvenilir,

Hakkımızda

Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimdir. O.S.G.B.’ler İş yerlerinizin ihtiyaç duyduğu İş sağlığı ve İş

Değerlerimiz

İnsan Odaklı, Yasalara Uyum ve Etik Çalışma, Dürüstlük ve Güvenilirlik, Katılımcılık ve Ekip Çalışması, İnsana Değer İşverenleri ve çalışanları iş güvenliği ve mesleki hastalıklar konusunda tam bilinçlendirmeye çalışırız.“Önce İnsan” felsefesi tutumu ile tüm işçi ve personellerin iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlayarak daha sağlıklı gelecek kurma gayreti

Yetkinliklerimiz ?

Kapalı ve Kısıtlı Alanlarda Çalışma Eğiticinin Eğitimi Yüksekte Çalışma Eğiticinin Eğitimi Yangın Eğitici Eğitimi Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi Etiketleme ve Kilitleme Eğitici Eğitimi ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Risk Değerlendirme

İşyerleri de aslında birer yaşam alanıdır. Doğal afetler, felaketler ve çalışma sahalarına özel risklerin önceden belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin de alınması gerekir. Can ve mal kaybını ciddi düzeyde düşüren bu tedbirlerin alınması yasalar gereği zorunludur. Aynı zamanda söz konusu risklerin analiz edilmesi ve acil durum eylem planının hazırlanması da kanunlar kapsamında işyerleri

Kurumsal Etik ve Davranış İlkeleri

AKAY OSGB Çalışanları; Özgüven yüksek, kendine işine, müşterilerimize, iş arkadaşlarına karşı her zaman saygılıdır. Mesleki bilgi ve becerimizi kullanırken, toplumsal değerler, ülke kaynaklarının etkin kullanımı, çevre duyarlılığı gibi sorumluluklarımıza uygun kararlar vermeye özen gösterir. Doğruluk ve şeffaflığı ilkelerimizi tüm iş süreçlerimizde ve kurduğumuz ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul eder

× Nasıl Yardımcı Olabilirim?