İşyerleri de aslında birer yaşam alanıdır. Doğal afetler, felaketler ve çalışma sahalarına özel risklerin önceden belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin de alınması gerekir. Can ve mal kaybını ciddi düzeyde düşüren bu tedbirlerin alınması yasalar gereği zorunludur. Aynı zamanda söz konusu risklerin analiz edilmesi ve acil durum eylem planının hazırlanması da kanunlar kapsamında işyerleri için zorunlu kılınmıştır.

Tüm işyerleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası kapsamında Risk Değerlendirme ve Acil Durum Eylem Planı hazırlamak zorundadır. Tüm tehlikelerin belirlenmesi amacıyla yapılan risk analizi firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir. Sunduğumuz risk değerlendirme hizmetinden tüm işyerleri, kurum ve kuruluşlar faydalanabilir.

Firmamız Tarafından Sunulan Risk Değerlendirme Hizmeti

İlgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sunduğumuz risk değerlendirme hizmetimiz kapsamında mevcut durumun değerlendirilmesi ve fotoğraflanması çalışması yer almaktadır. Risk değerlendirmesinin yapılacağı ortamın ve risk değerlendirme süreçlerinin tamamlanması da firmamızın görevleri arasında yer alır. Tedarikçiden bakım ve onarım çalışmalarına dek tüm süreç firmamız tarafından yönetilir, takip edilir ve sonlandırılır.

Ayrıca risk değerlendirme ekibinin oluşturulması ve ekibe gerekli bilginin detayları ile birlikte verilmesi de hizmetlerimizin bir parçasıdır. Ekipler ile bir planlama ve ön hazırlık aşaması yapıldıktan sonra gerekli çalışmaya başlanır. Yapılan çalışmalar kapsamında riskler de önem derecesine göre sıralanmaktadır. Dolayısıyla hangi işyerinde hangi risklerin daha yüksek olduğu da öğrenilir.

Normal ve anormal durumlar belirlendikten sonra acil durum haritası da çıkarılır. Hangi acil durumların işyerinde geçerli bir risk olduğu, riskin düzeyi de yine yaptığımız hizmetler kapsamında belirlenmektedir.

AKAY OSGB olarak İş Güvenliği Uzmanlarımız ve İşyeri Hekimlerimiz risk analizi yapmanın yanında risk analizinin sonucu olarak firmanız için yapılması gereken aksiyonları planlamaktadır

İşyerinizin Güvenliğini Riske Atmayın

Firmamızı arayarak her türlü hizmetimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Türkiye’de iş güvenliği alanında yeni bir dönemin başlangıcı olarak da kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası hakkında da bilgi alabilirsiniz.

× Nasıl Yardımcı Olabilirim?