AKAY OSGB Çalışanları;

Özgüven yüksek, kendine işine, müşterilerimize, iş arkadaşlarına karşı her zaman saygılıdır.

Mesleki bilgi ve becerimizi kullanırken, toplumsal değerler, ülke kaynaklarının etkin kullanımı, çevre duyarlılığı gibi sorumluluklarımıza uygun kararlar vermeye özen gösterir.

Doğruluk ve şeffaflığı ilkelerimizi tüm iş süreçlerimizde ve kurduğumuz ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul eder ve Çalışma arkadaşlarına daima pozitif eleştiri yapar, olumsuz konuşmaz.

Şirketimizin kaynak kullanımlarında çalışanlar dâhil tüm paydaşlarımızla şirket çıkarlarını gözetiriz. Şirketin kaynaklarının kullanılmasında tasarruf ilkesini benimseriz.

Açıkladığımız beyanlar ile sunduğumuz raporlar, tamamen gerçeğe uygun olması gerektiği için tüm gereken titizliği gösteririz, konu olan bilgileri doğru, anlaşılabilir biçimde ve zamanında sunarız.

Hem müşterilerinin hem de AKAY OSGB kamuoyu ile paylaşmadığı her bilginin korunması gereken bir emanet olduğunu bilir ve gizliliğe büyük önem verir.

Değişimin gelişiminden kaynaklandığını bilir ve direnç göstermez. Değişime açıktır.
Hem çalışma arkadaşları hem de müşteriler ile olan iletişiminde sorun değil sürekli şekilde yapıcı çözüm odaklıdır.

Krizler, belirsizlik ve stres gibi durumlarda karşısında soğukkanlı ve rahat olup, her zaman sorun varsa çözüm de vardır yaklaşımı benimser.

AKAY OSGB menfaatine görünse dahi, objektif iş kararı vermesini engelleyebilecek bir hediye, yemek teklifi ya da başka bir jest kabul etmez. Hem şirketimiz hem de müşterimiz için güvenilir bir temsilci olarak davranır.

Rakipler hakkında olumsuz söylem içinde bulunmaz, hatta yapıcı eleştiri ile rakiplerinde gelişim ve değişimine katkı sağlamaya çalışır. Mesleki itibarını koruyarak rekabet avantajı elde etmeye çalışır.

Şirket içindeki görevi ne olursa olsun, hiçbir çalışma arkadaşına küçük düşürücü, onur kırıcı söylem ve davranışlarda bulunmaz.     

AKAY OSGB; Tüm uygulamalarda etik kurallar ve fırsat eşitliğinin istisnasız uygulanmasını sağlamaktadır.

Görevin yetkinliğine uygun nitelikte insan seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek.

Kişilerin oluşturduğu birliktelik gücüne ve “ben” değil “biz” politikasına yönelik çalışma prensibi benimsemek.

Tüm şirket çalışanlarına yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri çalışma ortamı sağlamak.

Şirket çalışanlarına şirketin hedefi ve personelin kariyer planına göre şirket içi ve şirket dışı eğitim ve gelişim olanaklarını sağlamak Başarıyı teşvik eden ve ödüllendiren sistemler geliştirmek ve uygulamak.

× Nasıl Yardımcı Olabilirim?