Risk Değerlendirme

İşyerleri de aslında birer yaşam alanıdır. Doğal afetler, felaketler ve çalışma sahalarına özel risklerin önceden belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin de alınması gerekir. Can ve mal kaybını ciddi düzeyde düşüren bu tedbirlerin alınması yasalar gereği zorunludur. Aynı zamanda söz konusu risklerin analiz edilmesi ve acil durum eylem planının hazırlanması da kanunlar kapsamında işyerleri

İş Güvenliği Uzmanlığı

Tüm işletmeler ve işyerleri 6331 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası gereği “ İş Güvenliği Uzmanı ” görevlendirmek zorundadır. İş Güvenliği Uzmanı Görevleri Konuya dair yönetmelik 9 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” adını taşır. Firmamız iş güvenliği hizmetleri kapsamında işyerlerinin ihtiyaç

× Nasıl Yardımcı Olabilirim?